ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Thursday 30 Νοεμβρίου 2023 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ31

Ημερομηνία: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023
Ώρα: 13:00
Τόπος: Αίθουσα Γ31
Oμιλητής:Χαράλαμπος Γ. Μακριδάκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Παν. Κρήτης, Παν. Sussex
Τίτλος: Μαθηματικά προβλήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη : Πρόβλεψη και Αξιοπιστία
Περίληψη: http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-MATH-gen/assets/abstracts/charalambos_makridakis_23.pdf