ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΧΗΝΕΤ - ΕΑΑ

Friday 29 Μαρτίου 2024 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔιΧηΝΕΤ - ΕΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,


Στις 29 και 30 Μαρτίου 2024, στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημίου 30), Αμφιθέατρο Αργυριάδη, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα είναι διιδρυματικό και λειτουργεί με τη συνεργασία του ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιστορίας και Φιλoσοφίας της Επιστήμης), του ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας) και του ΕΜΠ (Σχολή Χημικών Μηχανικών), παρέχει δε στους αποφοίτους του Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.

Η Οργανωτική Επιτροπή  


CONFERENCE FOR THE 25 YEARS OF THE GRADUATE PROGRAM IN CHEMICAL EDUCATION


Dear Colleagues, Dear Undergraduate and Graduate Students,

On the occasion of the 25 years since the launch of the Graduate Program in “Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable Development”, a conference will be held on March 29th and 30th 2024 in the Argyriadis Amphitheatre in the Central Building of the National and Kapodistrian University of Athens (30 Panepistimiou St.). The Graduate Program is an inter-institutional collaboration between the National and Kapodistrian University of Athens (Departments of Chemistry, Pedagogy and Primary Education, History and Philosophy of Science), the Aristotle University of Thessaloniki (Department of Chemistry) and the National Technical University of Athens (School of Chemical Engineering). The Graduate Program provides its graduates with a Certificate of Pedagogical and Teaching Proficiency. Students of the Program will present their work at the conference.  There will be no participation fee.

The Organizing Committee